AAA
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Opactwie

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż"
(Janusz Korczak)

Najnowsze aktualności

01 czerwca 2020 10:37 | Aktualności

Regulamin przyznawania i wypłacania uczniom szkół podstawowych Nagród i Stypendiów

Regulamin przyznawania i wypłacania uczniom szkół podstawowych Nagród i Stypendiów Wójta Gminy Słupca za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i w sporcie. W celu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci...

czytaj więcej »

22 maja 2020 14:44 | Aktualności

INFORMACJA

Uczniu, Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

czytaj więcej »

22 maja 2020 14:42 | Aktualności

INFORMACJA

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią...

czytaj więcej »

Najnowsze zdjęcia w galerii

Najnowszy film

Konstytucja 3 maja

Konstytucja 3 Maja, ustawa zasadnicza z 1791 uchwalona na Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, będąca wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze (Rozbiory Polski), ustalająca podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Postanowienia konstytucji Jej wstępnym etapem było Prawo o sejmikach z 24 III 1791 oraz Prawo o miastach (królewskich) z 18 IV 1791. Pozostawiała ustrój stanowy, z pewnymi drobnymi zmianami: znacznie uszczuplono wpływy magnaterii na elekcję, Senat i zarząd kraju, wykluczając z sejmików szlachtę nieposesjonatów, stanowiącą najgorliwszą klientelę magnatów. W prawie wyborczym feudalny cenzus urodzenia szlacheckiego zastąpiono burżuazyjnym cenzusem posiadania. Mieszczanom zatwierdzono prawo nabywania dóbr i uzyskiwania nobilitacji. Zapraszam również na inne moje filmy!!! http://www.youtube.com/user/PioWoj1998/videos

szkoła Kowalewo
logo-projekt